Diyanet'ten sosyal medya çağrısı

"DEAŞ, sosyal medyayı kullanarak saf zihinleri bulandırıyor"

Diyanet'ten sosyal medya çağrısı

"DEAŞ, sosyal medyayı kullanarak saf zihinleri bulandırıyor"

Diyanet'ten sosyal medya çağrısı
20 Ağustos 2015 - 16:15

Diyanet İşleri Başkanlığının 17-19 Ağustos tarihleri arasında Ankara’da gerçekleştirdiği İl Müftüleri İstişare Toplantısı sona erdi.

81 il müftüsünün katıldığı toplantıda son dönemde ortaya çıkan DAİŞ gibi örgütlerin özellikle sosyal medyayı kullanarak gençleri yanılttığına dikkat çekildi.   

Ülkemizin ve İslam coğrafyasının içinden geçtiği süreçleri ve bu süreçlerin dini manevi hayatımıza etkileri konusunun ele alındığı istişare toplantısının sonuç bildirgesinde “İslâm dünyası derinlemesine yaşanan ve hissedilen ağır süreçlerden geçmektedir. Tarihte hiç görülmedik bir şekilde bugün, İslami referanslara atıf yapılarak bu coğrafyanın dini ve kültürel zemini tahrip edilmek istenmektedir. Başta DAİŞ olmak üzere, İslâm dünyasının çeşitli bölgelerinde gelenekle modernlik arasında sıkışmışlığın ezikliğini, kendine özgü yorum, şiddet ve algı yönetimleriyle kapatmaya çalışan sözde Müslüman oluşumlar bugün İslâm ve Müslüman varlığını açıkça tehdit eder hale gelmişlerdir.” denildi.   

DAİŞ benzeri nevzuhur örgütlerin yeni iletişim yollarını ve sosyal medyayı etkin bir biçimde kullanarak saf zihinleri bulandırdığı ve gençleri kandırarak saflarına çektiği vurgulanan sonuç bildirgesinde sosyal medyada çeşitli dillerde sahih dini bilgiyi anlatan sunumların yapılması gerektiğine dikkat çekildi.    Bildirgede, şu görüşlere yer verildi:      

“Bu örgütler, Kur’an ve Sünnet çizgisinden saparak, “ehli sünnet”, “cihat”, vb. gibi bazı anahtar dini kavramları tahrif ederek kendilerinden olmayan herkesi tekfir etmekte, yeni iletişim yollarını özellikle de sosyal medyayı kullanarak saf zihinleri bulandırmakta ve böylece gençleri kandırarak kendilerine militan ve taraftar toplamaktadırlar. Bu bağlamda DAİŞ’in aldatarak bünyesine kattığı gençlerin, hangi ülkeden olursa olsun evlatlarımız olduğunu unutmadan kandırılan zümrelerle temas için yollar aranmalı, hakikate ulaşmaları için çabalar sarf edilmelidir. Sosyal medyada sahih dini bilgiyi anlatan çeşitli dillerde kısa sunumlar hazırlanmalı ve yayınlanmalıdır.”