"Diyanet Çocuk Youtube Kanalı" önemli bir imkândır

Diyanet’in çocuklara özel olarak hazırladığı “Diyanet Çocuk Youtube Kanalının” önemli bir imkan olduğu kaydedildi.

"Diyanet Çocuk Youtube Kanalı" önemli bir imkândır

Diyanet’in çocuklara özel olarak hazırladığı “Diyanet Çocuk Youtube Kanalının” önemli bir imkan olduğu kaydedildi.

24 Aralık 2019 - 14:56

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, 37. İl Müftüleri İstişare Toplantısının sonuç bildirgesini kamuoyuyla paylaştı.

Sonuç bildirgesinde, Diyanet’in çocuklara özel olarak hazırladığı “Diyanet Çocuk Youtube Kanalının” önemli bir imkan olduğu kaydedildi.

37. İl Müftüleri İstişare Toplantısı, Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş’ın başkanlığını yaptığı değerlendirme oturumunun ardından sonuç bildirgesinin kamuoyuyla paylaşılmasıyla sona erdi.

Antalya’nın Alanya ilçesinde gerçekleştirilen toplantıda, 4 gün boyunca Başkanlığın üst düzey yöneticileri ve 81 il müftüsü tarafından Başkanlığın yürüttüğü hizmetler müzakere edildi. Oturumlar halinde yapılan değerlendirmeler, sonuç bildirgesiyle karara bağlandı. 19 maddelik sonuç bildirgesinde medya hakkında beş madde yer aldı. O maddeler şöyle:

Medya, ahlakî ilkelere titizlikle bağlı kalmalı

Madde 7. İletişimin tüm boyutlarıyla hayatı kuşattığı, her yaştan insanın vaktinin önemli bir kısmını dijital platformlarda ve sanal ortamlarda geçirdiği günümüzde, medya mecralarının yayın politikaları ve içerikleri oldukça stratejik hâle gelmiştir. Söz konusu alanda sorumluluk bilinciyle yürütülen nitelikli çalışmaların önemi ve etkisi tartışılamaz. Ancak ahlaki ve kültürel değerlerimizi, çocukların ve gençlerin duygu dünyalarını ve gelişimsel özelliklerini dikkate almayan; şiddet, nefret ve kavgayı özendiren sorumsuz içerikler bireysel ve toplumsal yapıda ciddi tahribatlara sebep olmaktadır. Dolayısıyla, medya mecralarında yayın ve paylaşım yapanların ahlaki ilkelere büyük bir titizlikle bağlı kalması, medyayı takip eden herkesin de azami bir dikkat ve duyarlılıkla hareket etmesi hayati önemi haizdir.

Diyanet, doğru bilgiye dayalı eleştirileri önemli bir değer olarak kabul etmektedir

Madde 8. Diyanet İşleri Başkanlığı kurumsal olarak doğru bilgiye dayalı eleştirileri önemli bir fırsat ve değer kabul etmektedir. Ancak medya aracılığıyla ortaya konan yazı, haber ve yorumların bir kısmının yanlış bilgilere dayandığını görmek üzüntü vericidir. Aziz milletimizin ve Başkanlığımız mensuplarının doğru bilgiye ve gerçek habere ulaşma hususundaki duyarlılığı ve feraseti ise memnuniyet sebebidir. Bu bağlamda Diyanet İşleri Başkanlığı; kurumsal yapısı, hizmet alanları, fetvaları ve görüşleri ile ilgili merak edilen bütün hususları açık ve şeffaf bir şekilde kamuoyuyla ve talep eden herkesle paylaşmaktadır. Buna rağmen araştırmadan, doğru bilgi edinme ihtiyacı duymadan, algı ve manipülasyona dayalı, zan ve vehimlerden beslenen bilgi ve yorumları paylaşarak itibar suikastı yapmak hiçbir insani ve hukuki ilke ile bağdaşmamaktadır.

“Diyanet Çocuk Youtube Kanalı, önemli bir imkandır”

Madde 16. Başkanlığımız, çocuklara yönelik faaliyetleri önemsemektedir. Bu kapsamda açılan 4-6 yaş grubu Kur’an kurslarımız, çocuklarımızın İslam inancı ve ahlakıyla tanıştığı, değerlerimizi yaşayarak öğrendiği son derece verimli bir hizmet ağına dönüşmüştür. Değişen toplumsal talepler ve oluşan yeni ihtiyaçlar göz önüne alındığında, 4-6 yaş grubu kurslarımıza olan ilginin daha da artacağı öngörülmektedir. Bu doğrultuda, 4-6 yaş grubu kurslarımızı fizikî imkân, nitelikli eğitimci ve kapsayıcı eğitim programlarıyla her açıdan geliştirmek en önemli hedeflerimizdendir. Ayrıca çocuklarımızın her açıdan gelişimsel özelliklerine uygun süreli, basılı ve görsel yayınlar hazırlanmaktadır. Bu manada dijital platformda oluşturulan Diyanet Çocuk Kanalı da önemli bir imkândır.

“Diyanet yayınlarının toplumun bütün kesimlerine ulaştırılması için daha fazla çalışılması gerekiyor”

Madde 17. İletişim imkânlarının hızla gelişmesiyle ortaya çıkan bilgi karmaşası, sağlam kaynağa ve doğru bilgiye ulaşmayı bir hayli zorlaştırmıştır. Başkanlığımız, vatandaşlarımızı doğru dinî bilgiyle buluşturarak din istismarının önüne geçmek ve toplumsal bütünlüğümüze katkı sağlamak, özellikle gençlerimizi tehdit eden aşırı ve sapkın fikrî akımlarla mücadele ederek halkımızı bilinçlendirmek amacıyla yayın faaliyetleri yürütmektedir. Gerek görsel gerekse basılı ve süreli yayınlarımızın ülkemizin ilim ve kültür tarihine katkısı tartışılmazdır. Bu bağlamda, Diyanet İşleri Başkanlığınca günümüzün ilgi ve ihtiyaçları gözetilerek yayınlanan kitapların, Aylık Dergi, Aile Dergisi ve Çocuk Dergisi gibi süreli yayınların toplumun her kesimine ulaştırılması için daha fazla çalışılması gerektiği açıktır.

Diyanet TV yurtiçinde ve yurtdışında büyük bir ilgiyle takip ediliyor

Madde 18. İslam’ın hakikatlerini, kültürel değerlerimizi, güzel ahlakı ve insanî duyarlılıkları dikkate alan, aile ve toplum yapımızı koruyup güçlendiren dinî içerikli televizyon yayınlarının önemi ortadadır. Bu yönüyle Başkanlığımızın hizmetlerine yeni bir ivme kazandıran Diyanet TV, her yaştan izleyici için bir irşat, eğitim ve rehberlik aracıdır. Diyanet TV, hikmetli bir dil ve sade bir üslup ile dinimizin ilkelerini topluma ulaştırmak amacıyla günübirlik tartışma ve gerilimlerden uzak, kuşatıcı ve kucaklayıcı bir yayın politikası izlemektedir. Bu meyanda, Diyanet TV’nin yurt içinde ve yurt dışında büyük bir ilgiyle takip edildiğini görmek memnuniyet vericidir.

Bu haber 1706 defa okunmuştur.

YORUMLAR

  • 0 Yorum