Filistin Davası ve Medya

Dr. Sami Abu Zuhri, islamvemedya.com'un sorularını cevapladı.

Filistin Davası ve Medya

Dr. Sami Abu Zuhri, islamvemedya.com'un sorularını cevapladı.

Filistin Davası ve Medya
26 Eylül 2020 - 15:24

Filistin, Siyonist İsrail işgali altında, hayat ve dava mücadelesini sürdürmeye devam ediyor. Bu mücadelenin bir parçası da kuşkusuz medyada Filistin davasının yer alma biçimleri. Batı medyasındaki genel görünüm, Filistin aleyhine bir söylemin yerleşmesine sebep oluyor. Sosyal medyada ise, Filistinli aktivistlerin, direnişçi Müslümanların hesaplarının kapatıldığı, Siyonist İsrail işgalini örtmeye, perdelemeye çalışan bir politika izlendiği görülüyor.

Peki, medya marifetiyle Filistin için neler yapılabilir? Güçlü bir kamuoyu oluşturmak mümkün mü? Filistin’de medya kuruluşları ve gazeteciler, işgal altında mesleklerini nasıl sürdürüyor?

Bu soruların cevaplarını Filistinli İletişimciler ve Medya Derneği (FİMED) Derneği Başkanı Dr. Sami Abu Zuhri ile konuştuk.

İslamvemedya.com: İlk olarak Filistin davasının, medyada yer alış biçimini konuşmak isteriz. Filistin, özellikle Batı medyasında nasıl aktarılıyor, bu konudaki gözlemlerinizi paylaşır mısınız?

Sami Abu Zuhri: Batı medyasında Filistin medyasında yer alan haberler hakkında şimdiye kadarki haberler İsrail söylemi lehine taraflıdır ve bu işgalin büyük bir medya imparatorluğuna sahip olmasının ve siyasi bağlarının yanı sıra medyada yer almak için kullandığı siyasi bağlarının bir sonucudur. Bu nedenle, İsrail söylemleri şimdiye kadar Filistin söylemlerine üstün geldi, ancak tarihsel bir karşılaştırma yapmak istersek kuşkusuz, Batılı vatandaşların Filistinli söylemlere ilişkin farkındalığı ve anlayışı yoluyla zaman içerisinde göreceli bir değişim mevcut. Batılı vatandaşlar arasında Filistinli söylemlerin kabulünde bir artış var ancak bir karşılaştırma yapmak istersek hangisinin daha etkili ve daha yaygın olduğu şüphesiz İsrail söylemleridir. Hala baskın olanıdır ve bu Arap, İslam ve dost medyalarının zayıflığının bir sonucudur. Medya kurumları ve çabaları olduğu doğru, ancak çaba hala gereken seviyenin altında.


“Siyonist lobiler, İsrail’in medya söylemlerini güçlendiriyor”


İslamvemedya.com: Peki, İsrail ile Filistin hakkında medyada yer alan haberlerin, İsrail’in Filistin üzerindeki hegemonyasını güçlendirmek üzere hazırlandığını düşünüyor musunuz?

Sami Abu Zuhri: Kuşkusuz İsrail söylemleri sistematik, doğru yönlendirilmiş ve siyasi olarak desteklenen bir anlatıdır ve bu anlatı İsrail’in siyasi kararına tam anlamıyla hizmet ediyor. Bu nedenle Filistin pozisyonlarına verilen uluslararası destek sınırlı ve karşılığında İsrail’in pozisyonuna yönelik taraf tutma mevcut. Bu diplomatik ve siyasi çaba da genel olarak Avrupa’daki ve Batıdaki Siyonist lobilerin rolünün bir sonucudur. Ama aynı zamanda İsrail’in Batı çevrelerinde sunduğu söylemlerin bir ürünüdür. Bu söylemler kuşkusuz, işgal suçlarını savunmak ve Filistin’deki işgal ve suç uygulamalarını meşrulaştırmak için bir fırsat sunuyor.

“İsrail ile normalleşme Filistin davasına darbedir”

İslamvemedya.com: Son günlerde, Birleşik Arap Emirlikleri başta olmak üzere Arap dünyasının İsrail ile normalleşme sürecini nasıl değerlendiriyorsunuz?

Sami Abu Zuhri: Bazı Arap ülkeleri, Emirlikler ve Bahreyn arasında İsrail işgali ile normalleşme, şüphesiz, Filistin davasının arkasında büyük bir darbedir. Bu normalleşme, yüzyılın Amerikan anlaşmasının geçişine ve uygulanmasına bir örtü sağlıyor. Bu normalleşme, işgalin Filistin halkına karşı işlediği suçları devam ettirmesi için cesaret veriyor. Anlaşmalar, bölgenin İsrail işgali lehine parçalanmasına ve bölgeye daha fazla nüfuz vermesine katkıda bulunarak Filistin davasıyla dayanışma durumunu zayıflatıyor. Bu nedenle Bahreyn ile yapılan anlaşma çok tehlikeli ve diğer bazı Arap taraflarının İsrail işgaliyle yeni anlaşmalar imzalaması korkusunu doğuruyor ve bu daha fazla tükenme anlamına gelecektir ancak Filistinlilere Filistin pozisyonunun birliğine güveniyoruz ve aynı zamanda dostlarımıza ve dost ülkelerin konumlarına da güveniyoruz. İslam ulusunun ve dünyadaki özgür insanların rolüne güveniyoruz ve Filistin davası için ulusun büyük bir kucaklaşması olduğuna inanıyoruz.Filistin davamızda yeterli kamuoyu oluşturulabildi mi?

İslamvemedya.com: Biraz önce dost ülkelerden, dost medyalardan söz ettiniz. Medyada yer alan Filistin haberleri, Filistin’i nereye getirdi. Yeterli bir kamuoyu oluştu mu? Filistin meselesi medya kullanılarak dünyaya anlatılabiliyor mu?

Sami Abu Zuhri: Filistin medyasının ve bazı İslami ve dost medyalarda gösterilen bir çaba var. Ancak Filistin meselesinin gerçekliği, tarihi ve gelişmeleri konusunda ulus halkları arasında hala çok büyük bir bilgisizlik olduğunu düşünüyorum. İşgal karşısında, pozisyonları politikaları ve meselenin iç yüzüyle ilgili her şey hakkında günlük bir anlatım sunma konusunda daha büyük çaba sarf ediliyor ve gösteriliyor. O halde gerekli olan, medyanın gelişmesi ve bu medyayı, Filistin davasında dayanışmadan yararlanmayı ve İslami şefkatten yararlanmayı sağlayacak şekilde yönlendirmektir. Ve bu da Filistin davasına ve Filistin halkına destek oluşturan pratik bir çabaya dönüştürmek için gerçek planların varlığıyladır.

“Türk medyasını Filistin davası hakkında daha fazla harekete geçirmemiz gerekiyor”

İslamvemedya.com: Bu soruyu Türkiye üzerinden de sormak isteriz. Türkiye’nin Filistin’e olan desteği biliniyor. Bu destek, Türk medyasında da görülüyor mu?

Sami Abu Zuhri: Türk medyası Filistin davasıyla dost ve dayanışma içinde sınıflandırılıyor ve genel olarak Türk medyası iyi ve bir kısmı öne çıkıyor. Ancak şüphesiz, bu medyanın daha fazla gelişmeye, Filistin davasına destek seviyelerini yükseltmeye ve Türk toplumunu Filistin davasına hizmette belirli yönlere yönlendirmeye ihtiyacı var. Türk halkını meşgul eden ve medyada geniş yer bulan başka konular da var, örneğin Suriye meselesi, Filistin meselesinin aynı seviyede olduğunu düşünmüyoruz ve bu, Türk medyasının rolünü harekete geçirmemiz ve Türk halkının daha fazla kavrayışını, anlayışını, farkındalığını ve dayanışmasını garanti edecek şekilde kullanmamız gerektiği anlamına geliyor. Filistinlinin yanı sıra, elbette bu, orada olanın değerini azaltmaz, ancak karşılaştırmalı konuşuyoruz çünkü en iyisini istiyoruz.

Siyonist işgali altında medya kuruluşları ve gazetecilik

İslamvemedya.com: Filistin’deki medya kuruluşlarıyla devam edelim dilerseniz. Dünyaya mesajı iletmek için güçlü televizyon ve gazeteler var mı?

Sami Abu Zuhri: Filistin’deki medyaya gelince, evet, hem Gazze’de hem de Batı Şeria’da güçlü medya kuruluşları var.  Gazze’de El-Aksa kanalı var, çok sayıda bölgesel ve uluslararası medyanın temsilcileri var, Filistin gazetesi gibi bir dizi gazeteler var. Kimi siyasi, kimi sosyal, kimi dini olmak üzere ondan fazla radyo istasyonu var. Batı Şeria’da yönetime bağlı resmi kanal var. Doğal olarak hükümete bağlı resmî bir kanal olduğu için sınırlı bir çerçeve içinde çalışıyor. Aynı zamanda seviyesi de sınırlı olan bazı yerel kanallar da var.

İslamvemedya.com: Bu medya kuruluşlarının ne tür sorunları var? İsrail işgali altında nasıl gazetecilik yapılıyor?

Sami Abu Zuhri: Yerel Filistin medyasının karşı karşıya olduğu iki sorun var: Birincisi İsrail işgali.  Filistin medyasında çalışan veya uluslararası bürolarda temsilci ve muhabir olarak çalışan Filistinli gazetecilerin çoğu, işgal tehdidine ek olarak İsrail işgali tarafından ya dövüldü, zulüm gördü ya da tutuklandı. Ayrıca El-Aksa kanalı, El-Aksa Radyosu ve uydu istasyonu gibi bazı medya kuruluşları üç defadan fazla bombalandı, binaları ve tüm ekipmanları tahrip edildi. Her bombalandığında bu kanal sıfırdan çalışmaya ve sınırlı ekipmanla yayın hayatına geri döndü. Şüphesiz bu saldırılar bu kuruluşun çalışmalarına engel teşkil etmektedir.

Bir başka engel de dildir, çünkü yerel medya kuruluşları yayınlarını sadece Arapça olarak yapıyor. Bu da Filistin mesajını sınırlı etkili bir mesaj haline getiriyor. Böylece bu mesaj sadece Arapça konuşan Arap topluluğuna ulaşıyor. Bu nedenle Filistin mesajının tüm dünyaya ulaşması konusunda Türkçe ve İngilizce yayın yapan medya kuruluşlarına güveniyoruz. Ayrıca diğer tüm dillerde yayın yapan medya kuruluşları da Filistin mesajını insanlara ulaştırma rolünü üslenmelidir.

“İşgalciler, sosyal medya çalışmalarımızdan rahatsız oluyor”

İslamvemedya.com: Sosyal medyaya geçecek olursak, sosyal medya sağlayıcıları (facebook, youtube vb) Filistin haberlerine ilişkin bir sansür uyguluyor mu? Veya bir manipülasyon söz konusu mu?

Sami Abu Zuhri: Sosyal medya ile ilgili olarak, sosyal medya alanında büyük bir Filistin faaliyeti var, güçlü gruplar ve ünlü aktivistler var.

Tercüme edilmesine gerek duyulmadan Filistin gerçek imajı doğrudan dünyaya aktarılıyor. Resim ve videolar tüm dillere uygundur. Bu da İşgalcilere büyük zararı ve rahatsızlık veriyor. Bu tür çalışmalar İşgalci İsrail yönetiminin kirli propagandasını gün yüzüne çıkarıyor. Bu nedenle İşgalciler sosyal medya sayfalarındaki Filistin faaliyetlerinden rahatsız oluyor. Facebook, Twitter ve diğer sosyal medya mecralarını kontrol altına alabilmek için büyük çaba sarf ediyorlar işgalciler.

“Twitter, Filistinli aktivistlerin hesaplarını kapattı”

Hesapların kapatılması konusuna gelecek olursak Facebook’u kullanmaktan vazgeçmek zorunda kalana kadar kişisel olarak Facebook sayfam beş kez kapatıldı. Twitter hesabı Twitter yönetimi daha önce herhangi bir hesabı iptal etmemiş olmasına rağmen, benim dahil onlarca Filistinli aktivistin hesabını kapattı. Bunun üzerine yeni bir hesap oluşturmam gerekti. Elbette Facebook başta olmak üzere sayfaları kapatılmış yüzlerce Filistinli var. Tüm bunlar Filistin ile ilgili içeriklere karşı bir engel oluşturulmak için yapılıyor. Ancak sosyal medyada Filistin işe ilgili içerik paylaşma konusunda büyük bir ısrar söz konusu ve bu alanda büyük başarılar kaydedildi.

İslamvemedya.com: Peki Filistin halkı sosyal medyayı ne oranda kullanılıyor?

Sami Abu Zuhri: Önceki cevapta belirttiğim gibi sosyal medya alanına Filistin siyasi partilerinden ve genel olarak Filistinliler tarafından büyük ilgi var. Filistin’de siyasetçi ve aktivistlerin, genel olarak grupların ve yetkililerin, sosyal kurumların, kültür kurumlarının ve eğlence kurumlarının sosyal medya hesapları var. Filistin'de sosyal medya kullanımında büyük bir genişleme yaşanırken çok sayıda Filistinli de sosyal medya takipçisidir.

İslamvemedya.com: Konvansiyonel medyanın Filistin’i aktarma biçimiyle sosyal medya arasında ne tür farklılıklar bulunuyor?

Sami Abu Zuhri: Filistin meselesinin duyurulmasında geleneksel medya ile sosyal medya arasında önemli bir fark vardır. Geleneksel medyaya, özel hesabı olan kurumlarına göre genellikle resmi bir bakış açısı ile olayları aktarır. Bu da Filistin ile ilgili haberlerde kurumun kitlesini olumlu ya da olumsuz etkiler. Öte yandan sosyal medyanın üzerinde herhangi bir otorite bulunmamakta, popüler bir ruh halini ifade etmekte ve çoğu durumda yönetimlerden etkilenemeyen bu hesaplar, sahiplerinin görüşlerini ifade eder. Bu nedenle sosyal medya Filistin davasını geleneksel medyadan çok daha iyi aktarmayı başarmıştır.Filistin İletişimciler ve Medya Derneği (FİMED)

İslamvemedya.com: Son olarak Filistin İletişimciler ve Medya Derneği (FİMED), hangi amaçlarla hangi ihtiyacı karşılamak üzere kuruldu? Ne tür faaliyetler yerine getiriyorsunuz? Bunları sizden öğrenmek isteriz…

Sami Abu Zuhri: FİMED, Filistin meselesi ile ilgilenen ve öncelikli olarak Türkiye’deki Arap toplumunun yanı sıra Filistin söylemini ve Filistin tutumunu Türk vatandaşlarına iletmekle ilgilenen bir kurumdur. Ancak öncelikle Türk vatandaşlarına odaklanıyoruz. Filistin davasına büyük bir Türk halk sempatisi var. Bu nedenle, Türk vatandaşlarına, ister kültürle ilgili olsun ister konuyla ilgili gelişmeler ve siyasi duruşlarla ilgili olsun, Filistin meselesiyle ilgili her şeyi sağlamaya çalışıyoruz. Ayrıca her türden geleneksel medyayla iyi ilişkiler kurmaya odaklanıyoruz ve bu alanda başka ilişkiler ağı kurmaya da hevesliyiz. Sosyal medya ile mümkün olan en fazla sayıda Türk vatandaşına ulaşmak ve onlara Filistin söylemini sunmayı hedefliyoruz. Vakfın çalışmalarında iyi bir başlangıç ve iyi bir göreceli başarı var.  İnşallah bu çaba zamanla gelişir ve Vakfın başarısı, Allah’ın izniyle, Filistin davasını daha fazla Türkün kucaklaması ve daha fazla etkileşim almasına sebep olur ki bu da Filistin sorununun maruz kaldığı büyük risklerle yüzleşmemizi sağlar.

İslamvemedya.com: Verdiğiniz bilgi ve değerlendirmeler için teşekkür ederiz.

Sami Abu Zuhri: Derneğimiz adına biz de teşekkür ederiz.

Not: Röportajın hazırlanmasında katkı sağlayan FİMED Halkla İlişkiler Müdürü Muhammed Abu Takiya’ya islamvemedya.com olarak teşekkür ederiz.
 

Bu haber 1350 defa okunmuştur.

YORUMLAR

  • 0 Yorum