Hangi din, internette ne kadar temsil ediliyor?

Dr. Mehmet Haberli tarafından yapılan “Dinlerin İnternet Ortamındaki Temsili ve Dağılımı” başlıklı çalışma, dünyadaki Müslüman oranına göre İslam’ın internette yeterince temsil edilmediğini ortaya koydu. 

Hangi din, internette ne kadar temsil ediliyor?

Dr. Mehmet Haberli tarafından yapılan “Dinlerin İnternet Ortamındaki Temsili ve Dağılımı” başlıklı çalışma, dünyadaki Müslüman oranına göre İslam’ın internette yeterince temsil edilmediğini ortaya koydu. 

Hangi din, internette ne kadar temsil ediliyor?
05 Ocak 2015 - 13:36

İnternetin yaşamın bir parçası haline geldiği günümüzde, bütün inanç sistemleri farklı boyutlarıyla internette yer alıyor. Peki dinler internette hangi oranlarda temsil ediliyor?

Dr. Mehmet Haberli tarafından yapılan çalışma bu soruya yanıt verdi. Araştırmanın en dikkat çeken yönüyse, İslam’ın internetteki temsil oranı oldu. Araştırmaya göre İslam dünya üzerinde % 22,3’lük bir nüfusa sahip olmasına rağmen internette sadece % 1, 5 oranında temsil ediliyor. Bu oran, paganizmin temsil oranına çok yakın.    Haberli’nin incelemesi 2012 yılının Ocak-Haziran arasındaki altı aylık bir zaman diliminde gerçekleştirildi. Dinlerin internet ortamında dağılım ve temsil oranları tespit edilmeye çalışılırken; arama motorları, siteleri kategorilere göre indeksleyen dizinler ve çeşitli araştırma bulgularından yararlanıldı.  

“İnternette Hıristiyanlık, diğer dinlere göre daha fazla temsil ediliyor”  

Üç semavi din (Hıristiyanlık, Yahudilik ve İslamiyet) ve uzak doğu dinleri (Budizm ve Hinduizm)’nin yanında ateizm, mormonluk, paganizm,  gnostisizm gibi farklı inanç sisteminin kendilerini internette temsil ettiğini belirten Haberli, bunlar arasında Hıristiyanlığın internette baskın konumda olduğuna işaret etti. Haberli, bu durumu şu şekilde değerlendirdi:   “Hıristiyanlığın internet üzerindeki temsil oranı, dünya nüfusu içerisindeki temsil oranlarının yaklaşık olarak iki katıdır. İnternet kullanımının Batı’da (ABD ve Avrupa ülkeleri) yaygın olması ve buralarda yaşayan Hıristiyan nüfusun baskın olması, bu dini geleneğin internette yoğun olarak temsil edilmesinde önemli bir etkendir. Nitekim istatistikler de bu durumu doğrular mahiyettedir. 2012 Mart ayı internet kullanım istatistiklerine göre; internetin nüfusa oranla en yüksek kullanımının Amerika, Almanya ve İngiltere’de olduğu görülmektedir. Aynı zamanda internet ortamındaki temsiliyet belirli bir maliyet gerektirmektedir. Bu maliyet ile küresel gelir dağılımdaki Hıristiyanların payı birlikte düşünüldüğünde, Hıristiyanların internet üzerindeki yüksek temsil oranını anlamlandırmak kolaylaşacaktır.”  

“Yahudilik internette, nüfus oranına göre 15 kat fazla temsil ediliyor”  

Haberli, çalışmasında dikkat çeken bir tespitte bulundu. Dinlerin dünya nüfusu içerisindeki temsil oranlarının internet üzerindeki temsilleriyle doğru orantılı olmadığını ifade eden Haberli, şu bulguları aktardı:   “Hıristiyanlığın bu durumuna kıyasla; Yahudiliğin dünya nüfusu içerisindeki % 0.2 gibi düşük oranına karşın internet ortamındaki temsilinin % 2.9 gibi yüksek bir oranda olduğu görülmektedir. Bu veriler ölçü alındığında Yahudiliğin internet ortamındaki temsil oranlarının dünya nüfusu içerisindeki paylarının yaklaşık on beş katı olduğu anlaşılmaktadır. Buradan hareketle Yahudiliğin en yüksek maddi imkan ve dijital paya sahip olduğunu düşünmek mümkündür.”  

“İslam’ın nüfus oranı % 22,3 iken internette temsil oranı sadece % 1,5”  

“İlginç bir durum ise, Hıristiyanlık ve Yahudilik dışındaki dinlerin dünyadaki nüfus oranlarıyla, internet ortamındaki temsil oranları arasında negatif bir kolerasyonun bulunmasıdır. Örneğin Budizm’in dünya nüfusu içerisindeki % 6.8’lık nüfus oranı, internet ortamında % 2.4’lük bir seviyede temsil edilmektedir.     Bu bağlamda, en ilginç veriler İslamiyet ve Paganizm’e ait olanlardır. Çünkü İslamiyet dünya nüfusu içerisinde % 22.3’lük bir nüfus oranına sahipken; internet üzerindeki temsil oranı sadece % 1.5’dir. Buradan hareketle, İslamiyet’in sahip olduğu nüfusa oranla, internet üzerinde en düşük temsil payına sahip olduğu anlaşılmaktadır. Paganizm’e gelince, bu inanca sahip olanların dünya nüfusu içerisindeki payları bilinmemektedir. Ancak internet üzerindeki temsilleri % 1.3 gibi bir oranla neredeyse İslamiyet’le aynı seviyededir. Bu durumun birkaç sebebi bulunmaktadır. Özellikle toplumda marjinal olarak kabul edilen paganların dağınık halde bulunması ve Paganizmin kurumsal bir yapıdan yoksun olması sebebiyle bu dinin mensupları fiziki olarak bir araya gelememektedir. İnternetin fiziki olarak bir araya gelmedeki sınırlılıkları ortadan kaldırması, Paganların bu yeni iletişim ortamına akın etmelerine neden olmuştur. Bunun yanında, Modern Paganizm’in Batı’da en hızlı büyüyen dinlerden biri olması ve bilgisayar iletişim teknolojileri sahasında çalışan kişiler arasında yüksek oranda bu inanca sahip kişilerin bulunması, Paganizm’in internet üzerindeki yüksek temsil oranını açıklamaktadır.”  

Haberli’nin çalışmasının tamamını okumak için lütfen tıklayınız.  

Bu haber 4911 defa okunmuştur.