Medya ve Din Araştırmaları Merkezi kuruldu

Türkiye’nin ilk “Medya ve Din Araştırmaları Merkezi” kuruldu.

Medya ve Din Araştırmaları Merkezi kuruldu

Türkiye’nin ilk “Medya ve Din Araştırmaları Merkezi” kuruldu.

Medya ve Din Araştırmaları Merkezi kuruldu
02 Mayıs 2017 - 20:20

Türkiye’nin ilk “Medya ve Din Araştırmaları Merkezi” kuruldu.  Merkezin, medya ve din alanındaki akademik çalışmalara zemin olması hedefleniyor.  

“Medya ve Din Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi”nin yönetmeliği 21 Nisan 2017 tarihli Resmî Gazetede yayınlanarak yürürlüğe girdi.

Erciyes Üniversitesi bünyesinde kurulan araştırma merkezi ile medya ve din alanına ilişkin bilimsel girişimleri desteklemek ve bu doğrultuda uygulama ve araştırma kapasitesini güçlendirmek amaçlanıyor.  

Ayrıca merkezin medya ve din eğitimine yönelik mesleki gelişim ve eğitim kaynağı olanakları sunma; hedef guruplar ve nihai faydalanıcıların medya ve din ilişkisi ve bunun eğitimsel değeri konusundaki duyarlılıklarını artırma ile medya ve din alanına ilişkin ulusal ve uluslararası işbirlikleri gerçekleştirmek gibi amaçları yer alıyor.  

Medya ve din alanıyla ilgili çalışmalara tam destek  

Yönetmeliğe göre merkezin yapacağı faaliyetler ise şöyle sıralanıyor:  
- Medya ve din alanında uluslararası nitelikteki araştırma birimleriyle işbirliği kurarak uluslararası akademik birikimin ulusal akademik ilgiye açılmasına katkıda bulunmak.  
- Alan araştırmacılarına ortam ve materyal temin etmek.  
- Medya ve din çalışmaları ile ilgili elektronik bir veri tabanı oluşturmak.  
- Medya ve din alanına ilişkin atölye çalışmaları düzenlemek.  
- Medya ve din alanına ilişkin ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği içinde kurs ve seminerler düzenlemek.  
- Medya ve din alanına ilişkin lisansüstü tez çalışmalarını teşvik etmek, desteklemek ve bu yolla personel yeterliliğini yükselterek eğitim kurumlarının yapısını güçlendirmek.  
- Medya ve din alanına ilişkin bilimsel literatürü zenginleştirmek amacıyla akademik çalışmalar gerçekleştirmek, bu doğrultuda akademik hakemli dergilerle işbirliği yaparak medya ve din alanına ilişkin özel sayılar hazırlamak.  
- Medya ve din eğitiminin ilgili fakültelerin lisans ve lisansüstü eğitim müfredatlarında yer almasını sağlayacak çalışmalar yürütmek.  
- İlgili alanda faaliyet gösteren kamu ve sivil toplum kuruluşlarına konuyla ilgili raporlar hazırlayarak danışmanlık hizmeti sunmak.  
- Medya ve din alanına ilişkin olarak yükseköğretim alanında stratejik ortaklıklar ve işbirliği girişimlerinde bulunmak.

Bu haber 2111 defa okunmuştur.