Dijitalleşme ve Dini Musiki Özel Dosyası (1)

Dr. Mustafa Demirci, islamvemedya.com'un sorularını cevapladı.

Dijitalleşme ve Dini Musiki Özel Dosyası (1)

Dr. Mustafa Demirci, islamvemedya.com'un sorularını cevapladı.

Dijitalleşme ve Dini Musiki Özel Dosyası (1)
28 Aralık 2020 - 00:14

Dr. Mustafa Demirci – Müzik kariyerine 1990 yılında “Göçtü Kervan” albümüyle başladı. Bugüne dek 25 albüm yayınladı. İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesinde Öğretim Üyesi olarak görev yapıyor.
 
İslamvemedya.com: Dini hayatın bir yönünü de musiki oluşturuyor. Dini musikinin İslam kültür ve medeniyetindeki yerinden bahseder misiniz?

Mustafa Demirci: “Dinî musiki asırlar boyunca yaşadığımız dinî hayatın doğal bir sonucu olarak ortaya çıkmıştır. İslamî hayatı besleyen ilahi kaynaklar ve bu kaynaklara dayalı prensipler musikiyi fıtri bir gerçeklik olarak meşru şartlarda kabul etmiştir. Hz. Peygamber (sav), “Kur’ân-ı Kerîm”in güzel sesle süslenerek okunmasını tavsiye etmiştir. Yine güzel sesli müezzinleri ezan okumaya teşvik ederek mabetlerden yükselen ilahi davetin kulaklara ve dimağlara estetik bir şekilde ulaşmasını sağlamıştır. O’nu örnek alan İslam milletleri bu vizyona sahip çıkmış, her millet kendi müzikal zevki ve sanat anlayışı çerçevesinde dinî musiki uygulamalarını hayata geçirmiştir. İslam medeniyetinin kültür ve sanat anlayışına zenginlik ve genişlik kazandıran bu uygulamalar Osmanlı Devleti döneminde zirveye ulaşarak geleneksel boyut kazanmıştır. Tasavvufî düşünce ile hayatiyet kazanan çeşitli tarikat meclislerindeki ibadete dayalı uygulamalar, zikir şekilleri dinî musikinin daha da gelişmesine ve zenginlik kazanmasına vesile olmuştur. Böylece camilerimizin minarelerinden yükselen ezan sesleri, salâlar, temcîdler,  kubbelerinde yankılanan Kur’ân ayetleri, tekbirler, tesbihler ve tehliller güzel sesle ve muhtelif makamlarla icra edilen cami musiki formlarına dönüşmüştür. Tarikatlara ait zikir meclislerinde ibadet neşesi ile seslendirilen ilahiler, kasideler, na’tler, duraklar da dinî hayatımızın mabetlerin dışına taşan alanlarındaki müzikal yansımalarıdır.

İslamvemedya.com: Dini musikiye neden ihtiyacımız var?

Mustafa Demirci: Sese dayalı musiki formları sayesinde ibadete davet daha cezbedici ve tesir uyandırıcı özellik kazanmıştır.  Her vaktin ruh halini dikkate alarak beş vakit farklı makamlarda ezan okuyan güzel sesli müezzinler, günlük meşguliyetler içerisinde kaybolup giden insanlara Allah’a kulluğu hatırlatmaktadır. Güzel sesle ve müzikal estetikle yapılan kulluk çağrısı ile estetik olmayan bir üslup ve icra ile yapılan kulluk çağrısı elbette aynı olamaz. Şüphe yok ki, kıraati düzgün musikişinas bir imamın Kur’ân tilaveti, namazda okuyacağı surelerin ibadete katacağı manevi lezzet ve huşu ibadethaneleri daha cazip hale getirmektedir.
Gerek cami içi ve gerekse cami dışında icra edilen dinî musiki formları uhrevî duyguları harekete geçirmek bakımından çok önemli bir misyona sahiptir.

İslamvemedya.com: Dini musikiye olan ihtiyacımız, belirli dönemlerde kendini daha açık gösteriyor... Ramazan gibi...

Mustafa Demirci: Dinimizde kutsal sayılan zaman dilimlerinde dinî musikiye duyulan ihtiyaç daha da artmaktadır. Zira kandil geceleri, Ramazan ayı ibadetlerin yoğun biçimde yapıldığı zaman dilimleridir. Bu yoğun kulluk programları içerisinde güzel sesli imam ve müezzinlerin seslendirdiği salavatlar, getirilen tekbirler, tesbihler, okunan ilahiler, natlar ve kasideler manevi motivasyonu ve konsantrasyonu artırıcı dinî musiki uygulamalarıdır.  Bu uygulamalar aynı zamanda insan ruhunda var olan estetik ve sanatsal ihtiyaçların karşılamasına katkı sağlamaktadır.

İslamvemedya.com: Dijitalleşme süreciyle röportajımızı tamamlayalım dilerseniz. Hayatın her alanına tesiri bulunuyor, dijitalleşmenin. Peki dinî musikiyi nasıl etkiledi?

Mustafa Demirci: “Dijitalleşmenin müzik sektörü üzerindeki etkisi kaçınılmazdır. Hatta en çok etkilenen sektörlerden birisidir diyebiliriz. Müzik üretiminde kullanılan dijital teknolojiler ve online müzik platformları hayatımızın vazgeçilmez bir parçası haline geldi. Bu durum dinî musiki alanında da benzer bir seyir arz etmektedir. Dijital platformlar sayesinde milyonlarca müzik eseri bir dokunuş kadar uzaklıkta. Küçücük bir teknoloji ürünü içine dünyaları sığdırabiliyor. Erişim, dinleme ve kullanma kolaylığı sağlıyor. Müzik online olarak her türlü iletişim ağında kolayca paylaşılabiliyor. Yaygın internet ağı sayesinde canlı performanslar sınır tanımaz hale gelmektedir. Dinî içerikli dijital ortamlar her formda dinî musiki örneklerini ihtiva edebilmektedir. Eğitim ve öğretim açısından görsel ve işitsel materyal imkanları sunmaktadır. Dijitalleşme diğer alanlarda olduğu gibi ulusal ve uluslararası boyutlarıyla, küresel ölçekte, dinî musikinin de yaygın bir şekilde dinlenebilmesine imkan sunmaktadır.”

İslamvemedya.com: Teşekkür ederiz Mustafa Bey

Mustafa Demirci: Ben de teşekkür ederim. 

Bu haber 1298 defa okunmuştur.

YORUMLAR

  • 0 Yorum