Serdar Demirel - Yeni Akit - Uluslararası Sinema ve Din Sempozyumu

Uluslararası Sinema ve Din Sempozyumu - 24 Mayıs 2015

Serdar Demirel - Yeni Akit - Uluslararası Sinema ve Din Sempozyumu

Uluslararası Sinema ve Din Sempozyumu - 24 Mayıs 2015

Serdar Demirel - Yeni Akit - Uluslararası Sinema ve Din Sempozyumu
07 Haziran 2015 - 21:02

 

Özüne sekülerizm, haz ve hızın hâkim olduğu Batı çağının ürettiği kültürü, sanatı, hayat tarzını ve bunların yaslandığı dünya görüşünü diğer milletlere aktaran aygıtları vardır. Bunların en etkili olanı da elbette sinemadır. Çünkü eğlendirerek yapar bunu. 
 
Sinemanın insan hayatına ne kadar derinden nüfuz ettiğini konuşmak bile zait kaçar. Böyle bir dünyada Müslümanların inanç sistemlerine, ahlâk öğretilerine, tarihlerine bağlı kalarak kendi sinemalarını üretmeleri zarurettir.  
 
Denebilir ki, her Müslüman ülkenin ürettiği bir sineması var zaten. Doğru, var ancak varolan sinemanın kök değerleri yansıtmadığı, çoğu yerde kök değerlerle çatışma içinde olduğu, Hollywood sinemasının kötü bir taklidi olduğu ve dolayısıyla Batı dünya görüşünü taşıma acentalığı yaptığı da bir o kadar gerçektir.
 
Bu sebeple böylesi önemli bir konuya ehil kişilerin eğilmesi ve alternatifler sunması gerekir. Bu meyanda dün ve evvelki gün (22-23 Mayıs 2015 ) Ensar Vakfı Değerler Eğitimi Merkezi, Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi ve Nebraska Omaha Üniversitesi’nin işbirliği ile İstanbul’da “Uluslararası Sinema ve Din Sempozyumu” tertip edildi. Ben bu satırları yazarken sempozyum devam ediyordu.
 
“Sinema ve Din” konusu disiplinler arası ilgi çekici bir alanı oluşturmaktadır. Bu sempozyum ülkemizde de akademik birikim oluşturmak, akademisyenler ve konuya ilgi duyanları bu alana dair fikir üretmeye teşvik etmek amacıyla tertiplendi. Umulur ki buradan Müslüman bir sinemanın izlemesi gereken yol haritasının oluşmasına dair bir katkı çıksın.
 
Bizim de “Hadislerin İnşa Ettiği Kültür / Medeniyet ve Sinema” başlıklı çalışmamızla katıldığımız sempozyumda şu başlıklar etrafında tebliğler yapıldı:
 
Sinema ve din eğitimi, sinema filmlerinin din eğitiminde bir araç olarak kullanımı, sinema ve değerler eğitimi, Türk sineması ve din, İslâm hukuku açısından sinemanın problemleri ve bu problemlere çözüm yolları, sinema ve din psikolojisi, sinema filmlerinin dindarlık üzerindeki etkileri, sinema ve din sosyolojisi, sinemanın toplum üzerindeki etkileri, sinema ve İslâmofobi, Kur’an âyetlerinin sinemada kullanımı, filmlerin alt metinlerinde yer alan ayet ve hadisler, Kuran kıssaları ve sinema, sinema ve dini musiki, Türk sinemasında dindar tipolojileri.  
 
Dindar bir sinema mümkün mü? Sinemanın İslâmileştirilmesi mümkün mü? Türk sinemasının dine bakışı, sinema ve dinler tarihi, sinemada dinlerin sunumu, filmleri anlamak için dinin kullanımı, dinleri öğrenmek için filmlerin kullanımı, sinema ve kelam, kelam problemlerinin sinema filmlerinde örneklendirilmesi, sinema ve tasavvuf, sinema ve İslâm sanatları, sinema ve İslâm edebiyatı ve İslâm edebiyatından sinemaya uyarlamalar.
 
Yukarıdaki başlıklardan da anlaşılacağı üzere Müslüman bir sinemanın oluşması adına son derece önemli konular seçilmişti. İzlediğim kadarıyla sempozyumda teorik değerlendirmeler, saha araştırmaları ve uygulama örneklerine de yer veren sunumlar yapıldı.
 
Sempozyumda sunulan tebliğler kitap olarak da yayımlanacağından bir boşluğu dolduracağını ümit ediyorum. Ancak bir çiçekle baharın gelmeyeceği de müsellemdir. Bu konu üzerinde daha çok çalışmaların yapılması, değerler merkezli bir sinemanın oluşmasında hem talep hem de duyarlılık oluşturulması gerekmektedir. 
 

 

Organizasyonda emeği geçen herkese teşekkür ediyor, aynı konuda çalışmaların özellikle de ilahiyat fakülteleri kadrolarının geniş katılımını da sağlayarak devam etmesini temenni ediyorum.

Bu haber 4069 defa okunmuştur.